Privreda

Duhanska industrija pred nestankom

Off 60

Duhanska industrija u BiH je pred nestankom.

Akcizna politika bosanskohercegovačkih vlasti da bi se sustigli standardi oporezivanja duhanskih proizvoda Evropske unije, imala je pogubno dejstvo na duhansko tržište uništavajući domaće fabrike duhana i ostavljajući prostor za multinacionalne kompanije, koje ne zanima proizvodnja već tržište.

Ugašena je Fabrika duhana u Banjoj Luci, ugašena je i u Mostaru. Istraživali smo kakva sudbina čeka i sarajevsku fabriku duhana.

Related Posts