Privreda

Dan “Farma 2 projekta”: Hitno usvojiti strategiju ruralnog razvoja u BiH

Off 319

Švedska ambasada u Bosni i Hercegovini organizirala je danas u Sarajevu “Dan Farma 2 projekta”, u okviru kojeg švedska i američka vlada zajednički pružaju podršku poljoprivrednom sektoru u našoj zemlji. Projekat je počeo u januaru prošle godine i trajat će do januara 2021.

Ambasador Švedske Anders Hagelberg izjavio je da je ukupan doprinos njegove zemlje tom petogodišnjem projektu 13 miliona KM, dok je je angažman Švedske na razvoju Bosne i Hercegovine od 90-ih godina do danas dosegao milijardu KM za pomoć na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

“Putujući po Bosni i Hercegovini vidio sam da poljoprivreda u ovoj zemlji ima veliki potencijal koji sada nije iskorišten, ali bi u budućnosti mogao biti vrlo važan za razvoj”, rekao je Hagelberg.

Ambasador je naglasio da je za daljnji razvoj poljoprivrede neophodno što prije usvojiti strategiju ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Direktor Federalne uprave za inspekcijaske poslove Anis Ajdinović naveo je da ta institucija blisko sarađuje s “Farma 2 projektom”, koji smatraju jednim od najznačajnijih projekata u našoj zemlji kad je u pitanju sistem kontrole hrane.

“Očekujemo da će njegovom realizacijom biti unaprijeđen rad inspekcijskih organa, kao i rad labaratorija u Bosni i Hercegovini na kontroli hrane”, istaknuo je Ajdinović.

Projekt nastoji pružiti tehničku pomoć i obuku kroz program prilagođen potrebama korisnika, radi unapređenja konkurentnosti prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda kroz širenje ekološki održive proizvodnje i prerade, te povećanje proizvodnje prehrambenih proizvoda višeg stepena prerade.

Do danas, “Farma 2” projekt pomogao je više od 300 poljoprivrednih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, a 77 organizacija dobilo je podršku kroz grant sredstva, u ukupnoj vrijednosti 4,1 miliona KM.

Projekt USAID/Sweden “Farma 2” je treća generacija projekata USAID-a i Vlade Švedske usmjerenih na poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini. Prethodni projekti pomogli su našoj zemlji da poveća prodaju i izvoz pojedinih kultura i prehrambenih proizvoda u okviru poljoprivrednog sektora.

Related Posts