Finansije

“Standard and Poor's” potvrdio kreditni rejting BiH

Off 15

Međunarodna agencija “Standard and Poor's” potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, B sa stabilnim izgledima.

Rejting se bazira na činjenici da je fiskalni deficit održiv, uprkos kašnjenju nastavka Proširenog programa (Extended Fund Facility – EFF), koji je prošle godine odobrio Međunarodni monetarni fonda (MMF) i da ekonomija zemlje ima umjeren rast, koji pozitivno utječu na fiskalne prihode, navode analitičari Agencije “Standard and Poor's” u obrazloženju.

Stabilni izgledi odražavaju mišljenje analitičara ove agencije da će vlada biti u mogućnosti pokriti finansiranje budžetskih potreba na domaćem tržištu kapitala i da će se u narednih 12 mjeseci usmjeriti na ispunjavanje uslova iz Proširenog programa (EFF aranžmana) s MMF-om.

Vanjski dug je ocijenjen kao relativno nizak i pod povoljnim uvjetima kreditiranja.

Kreditni rejting Bosne i Hercegovine mogao bi biti smanjen, ukoliko u narednom periodu ne bi bilo predviđene tranše MMF-a pa bi došlo do potrebe za finansiranjem izvana i do pritiska nelikvidnosti na nivou oba entiteta u narednih godinu dana.

“Standard and Poor's” je ustanovio da je Bosna i Hercegovina opredijeljena očuvanju nezavisnosti Centralne banke i stabilnosti monetarne politike po principima valutnog odbora pod kojim se podrazumijeva puna pokrivenost monetarne baze deviznim rezervama centralne banke, saopćila je Služba za odnose s javnošću Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Related Posts