Finansije

KS: Danas isplata naknada korisnicima socijalnih davanja

Off 10
Korisnici socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo danas će u poslijepodnevnim časovima moći podići svoje naknade za mjesec novembar u odabranim bankama, saopštili su iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Za ove naknade iz Budžeta KS uplaćeno je 1.061.976,21 KM za 4.550 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite.

Takođe, izdvojena su novčana sredstva za naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad, te refundaciju ljekarskih pregleda, saopšteno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Related Posts