Finansije

Isplata civilnih invalidnina u FBiH

Off 1007
Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoć) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji BiH za decembar 2018. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za te kategorije u ukupnom iznosu 13.746.992,00 KM.

Related Posts