fbpx
BiH, Vijesti

Dan za glasanje u NSRS

Off 26
Foto: Arhiv

Poslanici NSRS danas glaaju o apsolviranim tačkama dnevnog reda. U protekla dva dana razmotreno je nekoliko nacrta zakona, među kojima i o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, a ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač je najavio da će biti povučena odredba koja se odnosila na zabranu fotografisanja policajaca.

Za medije, nevladine organizacije i opoziciju bio je sporan taj član izmjena zakona, kojim se kao prekršaj javnog reda i mira predviđa “neovlašteno fotografisanje ili snimanje kojim se ometa službenik dok vrši svoje dužnosti”.

Lukač je dodao da se predloženim zakonom, između ostalog, definiše odgovornost za prekršaje ugostitelja kao preduzetnika, preciznije se propisuju određeni prekršaji javnog reda i mira, te definiše novi prekršaj: neprijavljivanje prekršaja javnog reda i mira.

Obavljena je rasprava i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, kojim se dodatno ukidaju administrativne barijere kada je riječ o uslovima za nabavljanje oružja.

Tim zakonskim rješenjem brišu se zakonske odredbe koje su kao jedan od uslova za nabavljanje oružja propisivale pribavljanje uvjerenja da se protiv lica ne vodi prekršajni postupak.

Poslanici su završili raspravu i o nacrtima zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici, razvoju malih i srednjih preduzeća, socijalnoj zaštiti i uređenju prostora i građenju.

Jedan od razloga za donošenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju jeste uspostavljanje jedinstvenog i efikasnog elektronskog sistema razmjene podataka između organa uključenih u postupak izdavanja građevinskih dozvola, kao i elektronskog postupka izdavanja građevinskih dozvola sa minimalnim brojem koraka i formalnosti i jeftinijim troškovima postupka.

Related Posts