BiH, Vijesti

BiH, Hrvatska i Crna Gora u prevenciji klizišta

Off 19
Foto: Mirela Bektić/BHRT

U Tuzli je upriličena stručna radionica „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje”, javila je naša novinarka Mirela Bektić.

Ova aktivnost provodi se u okviru međunarodnog projekta „safEarth”, koji je fokusiran na upotrebu inovativnih modela i alata za definisanje smjernica za izradu karata podložnosti na klizanje.

„Potreba za ovim projektom i angažmanom nauke na prostoru Bosne i Hercegovine pojavila se nakon što su u posljednjoj deceniji intenzivirana brojna klizišta širom naše zemlje. Ruradsko-geološko-građevinski fakultet, stoga je, u saradnji sa stručnjacima iz regije, pristupio analizi ovoga problema i iznalaženju dugoročnih rješenja“, navode organizatori.

Riječ je o projektu koji se realizuje u saradnji tri zemlje: BiH, Hrvatske i Crne Gore. Na osnovu egzaktnih pokazatelja biće upućene preporuke za sigurnu gradnju na uslovno stabilnim područjima.

Ove karte će biti osnova za formiranje katastra klizišta na kantonalnom, federalnom i državnom nivou, a doprinijeće prevenciji pojave budućih klizišta.

Related Posts