EU reportaže

Zapošljavanje mladih u EU

Off 46

U vremenu kriza, posljednje na šta politika kakvu živimo obraća pažnju je ulaganje u budućnost, a ulaganje u mlade, koji nisu samo budućnost već i sadašnjost, je jedina garancija da će drušvo imati ikakvu perspektivu.

Uvjereni su u to u Evropskoj uniji, za razliku od zemalja regiona, gdje nezaposlenost mladih, nikome osim njima samima nije prioritet.

Related Posts