EU reportaže

Socioekonomske mjere

Off 20

Dosadašnja provedba reformske agende koju su na inicijativu EU prihvatile vlasti u BiH privrednici tumače sa opreznim optimizmom. Na polovini puta donošenja propisa za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, reorganizacije javnih finansija i funkcionisanja javnog sektora, istaknuta je važnost saradnje svih nivoa vlasti na putu do željenog cilja.

Related Posts