BHR1 Emisije

Važnost prevencije raka dojke

Off 114

Iako svjetska zdravstvena organizacija upozorava na važnost prevencije raka dojke, a prema preporuci Vijeća Evrope sve zemlje trebaju usvojiti nacionalne programe borbe protiv ove bolesti, BiH je na samom evropskom začelju i među rijetkima je koje ga nemaju. Vlada Hercegovačko neretvanskog kantona (HNK) jedina je u zemlji usvojila kantonalni program ranog otkrivanja raka dojke za razdoblje 2019.-2022. godina koji podrazumijeva skrining dojki za sve žene u kantonu starije od 45, a mlađe od 69 godina, bez obzira na status njihovog zdravstvenog osiguranja. Njih je u HNK nesto više od 32 000. Ilijana Azinović

Related Posts