BHR1 Emisije

Jezik i nacionalizam

Off 255

Doktorica znanosti iz Hrvatske Snježana Kordić, lingvistica, predavala je petnaestak godina na fakultetima u Njemačkoj.

Objavila je više znanstvenih knjiga koje su prevedene na engleski, njemački i španjolski jezik. Uz to je objavila i 150 drugih lingvističkih radova na raznim jezicima.

Velik interes šire kulturne javnosti izazvala je njena knjiga Jezik i nacionalizam. Sa profesoricom Kordić razgovarala je Sanija Saljihi o jeziku, naciji, nacionalizmu i drugim temama.

Related Posts