fbpx
BiH, Vijesti

Berton: Misija OSCE-a nema mandat da bira ili smjenjuje članove VSTV-a

Off 26
Foto: Arhiv (Fena)

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini nema mandat da bira ili smjenjuje članove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH ili na drugi način obavlja dužnosti u okviru zakonskih ovlaštenja Vijeća, izjavio je medijima šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton.

Njegova reakcija je uslijedila nakon što je Naša stranka zatražila ostavke članova VSTV-a, a od OSCE-a da imenuje privremenu upravu VSTV-a.

Berton je podsjetio da je Opći okvirni sporazum za mir u BiH uspostavio Misiju kao jedno od tijela odgovornih za pružanje podrške osiguranju trajnog mira u BiH i na taj način za izgradnju stabilne, sigurne i demokratske države.

“Što se tiče pravosuđa, ključne odgovornosti Misije su podrška razvoju efikasnog, odgovornog i inkluzivnog pravosudnog sektora u BiH, u skladu sa međunarodnim standardima”, naglasio je Berton.

Ta podrška Misije često dolazi u obliku praćenja institucija, izvještavanja o uočenim nalazima i predstavljanja tih nalaza najodgovornijim vlastima, od kojih se traži da provedu sve potrebne reforme, ali Berton napominje da to također znači da je Misija ponekad kritična u procjeni institucija kada ima istinske zabrinutosti.

U tom kontekstu, prije dva dana Misija je, s Delegacijom Evropske unije u BiH i Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BiH, poslala pismo VSTV-u u kojem su naveli uočene zabrinjavajuće pojave u provođenju reforme pravosuđa.

Također, uočene su i neke nedosljednosti u procesu imenovanja sudija i tužilaca, što u konačnici utiče na odgovornost institucije, kao i na efikasnost pravosudnog sistema u cjelini, podvlači Berton.

“VSTV kao tijelo zaduženo za imenovanje sudija i tužilaca, ali i za kreiranje, ocjenjivanje i diseminaciju pravosudne politike u BiH, mora predstavljati pokretačku snagu u reformi pravosuđa i mora osigurati najviši nivo profesionalizma, transparentnosti i odgovornosti”, smatra Berton.

Kako je u izjavi za Fenu kazao šef Misije OSCE-a u BiH, uzimajući u obzir da je VSTV potpuno nezavisno tijelo bez daljnjeg izvršnog nadzora, članovi i institucija trebaju djelovati i biti viđeni da djeluju, “u skladu s najvišim etičkim standardima”.

“Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH bi trebalo da bude pouzdana, transparentna i nezavisna institucija koja služi kao čuvar i zaštitnik vladavine prava u BiH”, zaključio je Berton.

Related Posts