fbpx

VIDEO AUDIO PISANI ARHIVSKI CENTAR BHRT
Dobro došli u Arhivski centar!

video
Odjel u RTV Produkciji gdje možete dobiti informacije o svim audio, filmskim i video
zapisima kao i pisanim dokumentima koji se nalaze u Arhivskom centru BHRT.
Ovo je mjesto gdje možete dobiti na uvid cjelokupnu produkciju nekadašnjeg
Radio Sarajeva koje počinje sa emitiranjem programa daleke 1945.godine i Televizije Sarajevo od njenog nastanka 1961.godine i danas, ono što je najnovija produkcija BHRT-a.
Ovdje možete ući u svijet pokretnih slika, dokumenata i zapisa o jednom vremenu, ljudima i događajima…
Možete naći podatke o programima i kultnim emisijama koje su vam otkrivale nove
vidike i svjetove, bogatile i širile znanja… Gledaoci se mogu prisjetiti serija koje su voljeli,
uz koje su odrastali i starili…a, koje se sada čuvaju na nekim starim formatima traka
kao svjedoci jednog prošlog vremena i čuvari naše historije, tradicije i kulture…
Arhivski centar BHRT-a istovremeno pruža usluge redakcijama tri emitera unutar
Sistema javnog emitiranja u BiH i tu gradi svoju poziciju uz dogovorene i zakonski propisane uvjete funkcioniranja.
Primarna funkcija Odjela Arhivskog centra sa stanovišta da opslužuje i servisira
emitere ostvaruje se u punom kapacitetu. Odnosi se to na prijem, evidenciju, obradu,
prezervaciju i arhiviranje audio-vizuelne građe nastale u procesu rtv produkcije emitera.
Svjesni obaveze približavanja informacija o sadržajima arhivskih fundusa svim
zainteresiranim, novinarima, autorima – pokušavamo obezbjediti optimalne uvjete, te
dokumentaristički obraditi i digitalizirati sve postojeće podatke i evidencije…
Za podsjećanje, prva arhivirana filmska emisija, jedna od 50 samostalnih emisija koje
je Televizija Sarajevo do tada prikazala u jugoslovenskom programu, je ” Bura na mirnoj vodi ” –Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na mirnim vodama, Plivsko jezero kod Jajca, 1963.godine.
Televizija Sarajevo prvu informativnu emisiju ” Večernji ekran ” direktno iz svog studija
emitirala je u večernjim satima 17. Marta 1969. godine, a vlastiti TV dnevnik uvela je 25. Februara 1971. godine.
Od 9. Maja 1992.godine TV dnevnik emitira se pod logom TV BiH.
Prvi TV dnevnik Televizije Federacije BiH emitiran je 27. Oktobra 2001. godine.
Prvi TV dnevnik BHT1 emitiran je 7. Maja 2002. godine.
Arhivski centar BHRT-a efikasno pruža usluge emiterima i daje dragocijen udio u proizvodnji
novih programskih sadržaja, priprema arhivski materijal sa starih formata traka i time omogućava da se u terminima repriznog programa vide najbolja ostvarenja iz arhivske kolekcije …
Arhivski sadržaji u novonastalim fundusima emitera čuvaju se na svim formatima beta kaseta.
U jednoj godini, u terminima rezerviranim za program iz arhiva, po programskoj shemi BHT1
emitira se više od 500 sati repriznog programa.
U smislu ušteda to je pozitivan i poželjan aspekt emitiranja arhivskog programa.
Sve to nametnulo je potrebu stalnog aktueliziranja arhivske građe na starim formatima i
njihovu migraciju sa analognih nosača u digitalnu formu kako bi izbjegli da u Arhivu imamo
ogromno blago bez upotrebne vrijednosti.
Arhivski centar uspostavio je Tehnički punkt , pogon za presnimavanje arhivskih sadržaja sa formata magnetoskopskih traka 2 ” i 1” – inch i U-matic kaseta na digitalne beta kasete.
U toku je prvi projekat migracije sa magnetoskopskih traka VTR – 2” incha na digitalne bete.
Prema utvrđenom planu i u prioritetu do sada je presnimljeno, skoro, 700 sati programa na digitalne beta kasete, što je 90 % sadržaja od ukupne količine traka ovog formata planiranih za presnimavanje.
Realizacija samo ovog projekta u situaciji u kojoj se nalaze arhivski fundusi, njihova dokumentaristička obrađenost i tehnička zastarjelost nekih segmenata Arhivskog centra, uslovljena nezavidnom finansijskom situacijom, jeste pravi podvig.
Opšte je poznato, da uz film, radio i televizija danas zauzimaju centralno mjesto u modernoj historiji našeg društva i da su arhivi suštinski dio kolektivnog sjećanja.
Otud i ” Apel iz Pariza ” koji je uputila Međunarodna federacija televizijskih arhiva ( FIAT/IFTA )
u kome traži posebnu pažnju i budnost svih:
” Za ovo naslijeđe koje je ugroženo krhkošću medija i zastarjelošću opreme potrebne za očitovanje kolekcije programa na filmu, magnetnoj traci i disku i koje rizikuje da bude zauvijek izgubljeno, treba ustanoviti politiku čuvanja materijala i hitno napraviti planove migracije arhiva ”.
Kako to učiniti u našem slučaju?
Sve do nedavno, permanentno se održavala i restaurirala arhivska građa na filmskoj traci 16 mm ( sinhronizacija, zamjena pikštela, čišćenje filma alkoholom, itd…)
Uređaj Telecino već duže vrijeme je neispravan i to je poznati problem koji se mora rješavati, najvjerovatnije, nabavkom novog skanera za digitalizaciju filma.
Pred Arhivskim centrom BHRT-a stoje kao dva kontinenta jedan naspram drugog:
Prvi kontinent je analogni – kojeg čini više od 12 hiljada sati programa na filmu 16 mm,
najmanje 10 hiljada sati programa na magnetoskopskim trakama VTR – 1” inch,
3 hiljade sati programa na U-matic kasetama, 70 hiljada sati programa na beta kasetama i, Drugi kontinent – digitalni.
Kretanje od prvog ka drugom svijetu sačuvaće BiH audio-vizuelnu memoriju…
U suprotnom, tj. najdalje u sljedećih 15 godina, ovo sjećanje neizbježno i nepovratno će početi da blijedi…
U teškim ratnim uvjetima Arhivski centar je održao živom svoju primarnu funkciju i sačuvao svu tada nastalu produkciju kao dragocijeno dokumentirano svjedočanstvo ” rata uživo ” kojeg pomno i nepristrasno bilježe i kamere hrabrih reportera stranih tv agencija …
1995.godine Arhiv tadašnje TV BiH učestvuje u realizaciji velikog projekta BBC-a, serijala u 6 epizoda: ” THE DEAD OF YUGOSLAVIJA ”.
Bez ustupanja tog arhiva, čini se, da ova briljantno urađena serija BBC-a nebi ni bila moguća…
Arhivski centar BHRT-a kao jednu bitnu djelatnost u svome radu potencira i usluge koje pruža trećim licima na komercijalnoj osnovi.
Informatizaciju Odjela Arhivskog centra BHRT-a pomogao je UNESCO doniranom WinISIS licencom
za univerzalni arhivski softver koji je uz izvjesne modifikacije omogućio digitalizaciju podataka , sve zahtjeve u smislu obrade arhivskih sadržaja i opsluživanja programa – unos podataka i pretraživanje…
Time je napušten zastarjeli način rada – izrada matičnih kartona emisija na elektičnim pisaćim mašinama i kasnijeg razvrstavanja pojmova po deskriptorima u tzv. predmetnoj kartoteci.
Već duži period Arhivski centar i redakcije BHRT-a imaju neki vid suradnje, ne u tolikoj mjeri koliko bi to bilo poželjno, sa redakcijama HRT-a u smislu razmjene tv programa, preciznije arhivskog materijala, ovisno od potreba programa i od slučaja do slučaja…
Nesebičnu pomoć Arhivskom centru BHRT-a pružile su kolege sektora za Dokumentaciju RTS-a
u konsultacijama kod informatizacije meta podataka arhivske građe video sadržaja i uspostave sistema bar – kod arhiviranja…
Kao vid podrške, RTV Slovenija prihvatila je da digitalizira dva igrana serijala ” Porobdžije ” ( proizvodnja 1977. god. ) i ” Kože ” ( proizvodnja 1982.god. ) koje se nalaze na filmu 16 mm, color pozitiv.To su kultne tv serije reditelja Aleksandra Jevđevića emitirane u programskoj shemi JRT-a, sa nebrojenim reprizama…
Mada je vrijeme učinilo svoje, degradiran film i promjenjena strukturu kolora, u crvenoj sepiji- korekcije i postojeći softver u lancu digitalnog telekina TV Slovenija maksimalno su popravili sliku i vratili u nju kolor iz vremena kada su ove serije i proizvedene…
Mada dijeli sudbinu Javnih RTV servisa BiH i sve poteškoće koje stoje na putu ka uspostavi modernog, evropskog, sistema javnog emitiranja, Arhivski centar BHRT-a spreman je na izazove budućnosti, na globalnom planu potpunu digitalizaciju radio-televizijskog sustava .

Sead Bajrić, rukovodilac Arhivskog centra BHRT
sead.bajric@bhrt.ba